Ledy

Wykorzystanie diod led jest idealnym sposobem na zwiększenie potencjału reklam świetlnych.

Wykorzystanie diod led jest idealnym sposobem na zwiększenie potencjału reklam świetlnych. Ich stosowanie daje możliwość bardziej kreatywnego projektowania tak, aby były one jeszcze bardziej interesujące i oddziaływujące na odbiorcę. Przyszłość reklamy świetlnej to właśnie moduły diodowe, które coraz skuteczniej wypierać będą z rynku dotychczasowe rozwiązania.

Do ich głównych zalet należą trwałość i długowieczność. Dzięki temu jakiekolwiek działania serwisowe ograniczone są do minimum. Wspomnieć należy również o ich energooszczędności. Jest to ważne zarówno ze względu na wysokość opłat za energię elektryczną jak również z powodu zwiększającej się świadomości działań proekologicznych.

Moduły diodowe LED wykorzystać można między innymi w:
- literach przestrzennych
- logach świecących
- zmienno barwnych reklamach zewnętrznych i wewnętrznych
- kasetonach świetlnych